Przyszłość w eventach na Tour Salon 2008

Przyszłość w eventach na Tour Salon 2008

150 150 blog Alpha Vision

W przyszłości branżę eventową czeka wiele wyzwań. Jednym z nich będą wciąż rosnące potrzeby zleceniodawców  oraz uczestników imprez, oczekujących coraz bardziej efektownych i spektakularnych wydarzeń. Właśnie nowe rozwiązania były tematem konferencji „Przyszłość w eventach”…..

Podczas konferencji uczestnicy dowiedzieli się m.in. o najnowszych trendach w branży spotkań, technologiach multimedialnych i oświetleniowych , zastosowaniu aroma marketingu podczas eventów oraz rozwiązaniach stosowanych w hotelach w celu łatwiejszej organizacji imprez. Zobaczyli też jakie efekty podczas eventów daje wykorzystanie hologramów .Prelegentami byli przedstawiciele wiodących w Polsce firm związanych z dostarczaniem rozwiązań organizatorom imprez. Czyli m. in. Alpha Vision z czego jesteśmy dumni…